GDPR
та інші згоди зацікавленої особи

Товариство з обмеженою відповідальністю iCan, Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovensko, ЄДРПОУ (IČO): 35 751 550, зареєстроване в Торговому реєстрі Районного суду Братислава I,: відділення: Sro, запис: 17775/B, в лиці: Алена Куротова (Alona Kurotová) - директор, контактні дані: email: alona.kurotova@icanschool.sk, номер телефону +421 908 291 997 (далі «Держатель персональних даних» або «Держатель») інформує зацікавлену особу про виконання зобов'язань відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Парламенту та Ради Європи від 27 квітня 2016 року Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення цих даних, а також про відміну Директиви 95/46/ЕС (загальне регулювання захисту даних) (далі «Регламент») і Статтi 19 Закону №18/2018 про захист персональних даних (далі «Закон про ЗПД (ZPD)»), надаючи подальшу інформацію.

Зацікавлена особа, відповідно до п. 2 (e) ст. 19 Закону про ЗПД (ZPD), зобов'язана надати персональні дані для зазначеної нижче мети, в іншому випадку не є можливим укласти договір з обслуговування, який зацікавлена особа виявила бажання укласти. При наданні послуг спеціальні приписи (наприклад, Закон № 404/2011 Про перебування іноземців) вимагають надання правильних персональних даних, в іншому випадку неможливо надати замовникам необхідні послуги.

1. Ідентифікаційні дані та контактні дані держателя:

Товариство з обмеженою відповідальністю iCan, Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovensko, ЄДРПОУ (IČO): 35 751 550, зареєстроване в Торговому реєстрі Районного суду Братислава I,: відділення: Sro, запис: 17775/B, в лиці: Алена Куротова (Alona Kurotová) - директор, контактні дані: email: alona.kurotova@icanschool.sk, номер телефону +421 908 291 997.

2. Мета обробки персональних даних, для якої призначені персональні дані, і правова основа для обробки персональних даних:

2.1 Мета: укладення договору і переддоговірні відносини.

Правова основа:

п. 1 b) Ст. 6 Регламенту або п. 1 b) ст. 13 Закону про захист персональних даних: обробка персональних даних є обов’язковим пунктом договору, стороною якого є зацікавлена особа, або для здійснення переддоговірних заходів на підставі заяви зацікавленої особи.

Держатель цим інформує замовника, як зацікавлену особу, про те, що в процесі укладення договору він буде обробляти персональні дані без згоди зацікавленої особи, оскільки обробка персональних даних буде виконуватися в рамках переддоговірних відносин, а обробка персональних даних необхідна для укладення договору з надання необхідних послуг.

2.2 Мета: розсилання інформаційних бюлетенів, новин тощо.

Правова основа:

п. 1 а) Ст. 6 Регламенту або п. 1 а) ст. 13 Закону про захист персональних даних: заінтересована особа надала згоду на обробку своїх персональних даних принаймні для однієї конкретної мети.

Цим держатель повідомляє клієнта як зацікавлену особу про те, що якщо він зацікавлений у розсилці інформації про зміни в системі надання необхідних послуг, інформаційних бюлетенів, новин тощо без укладання договору з обслуговування з власником, власник буде використовувати його адресу електронної пошти, за якою буде запитану інформацію надсилати протягом 48 місяців.

Держатель цим заявляє, що персональні дані оброблятиме відповідно до норм моралі і діятиме таким чином, щоб це не суперечило Закону про захист персональних даних та Регламенту.

3. Термін зберігання персональних даних

Час зберігання персональних даних для цілей відповідно до пунктів 2.1 та 2.2: конкретний час - це час, встановлений законом для здійснення прав та обов'язків, що випливають з договору. Цей період неможливо заздалегідь визначити, оскільки представництво у разі судових справ чи їхній захист може тривати кілька років.

4. Права зацікавленої особи

Зацікавлена особа має право:
  • вимагати від держателя доступу до персональних даних, що стосуються відповідної зацікавленої особи,
  • на виправлення персональних даних,
  • на видалення персональних даних або обмеження обробки персональних даних,
  • заперечувати проти обробки персональних даних, а також проти права на передачу персональних даних,
  • відкликати свою згоду в будь-який час,
  • подати клопотання про відкриття розгляду згідно § 100 Закону про захист персональних даних.

Зацікавлена особа може в будь-який час вимагати здійснення вищезазначених прав або електронною поштою: ican@icanschool.sk або в письмовій формі на поштову (юридичну) адресу головного офісу держателя. Держатель обробляє запит зацікавленої особи щодо вищезазначених прав у встановлені законом терміни.

ЗГОДА ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ

/ відповідно до Закону №. 18/2018 про захист персональних даних

та про внесення змін і доповнень до деяких законів /

Нижчепідписаний/-на, надаю товариству iCan, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovensko, ЄДРПОУ (IČO): 35 751 550 (далі «Держатель персональних даних» або «Держатель») згоду на обробку персональних даних з метою:
✓ Публікації інформаційних матеріалів з заходів Держателя, в яких зацікавлена особа братиме участь, на веб-сайті Держателя, в обсязі: назва заходу, ім'я, прізвище, дата і місце проведення заходу, індивідуальні та спільні фотографії з цих заходів.

Я надаю свою згоду на обробку персональних даних для всіх перерахованих вище цілей на термін до письмового відкликання наданої згоди або до письмового обмеження її обсягу.


Обробка персональних даних проходить на основі Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту і Ради Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільний обмін такими даними, а також про скасування Директиви 95/46 /ЄС (загальний регламент про захист даних) (далі «Регламент») та Закону Словацької Республіки № 18/2018 про захист персональних даних та про внесення змін і доповнень до деяких законів (далі «Закон»).


Мені відомі мої права, що містяться в положеннях статей 19-30 Закону, які регулюють обов'язки власника при здійсненні прав зацікавлених осіб.
Мені відомо, що я можу в письмовій формі відмінити надану згоду або обмежити її обсяг, а також застосувати всі свої права щодо Держателя, які випливають з Регламенту, а також із Закону, за адресою, вказаною в цій згоді, або особисто за адресою: Panónska cesta 17, 851 01 Bratislava, Slovensko.

Також заявляю, що використовуватиму всі матеріали, надані мені Держателем протягом курсу, які є інтелектуальною власністю Держателя, виключно в особистих цілях. Не передаватиму вищевказані матеріали третім особам. Я поінформований/поінформована про матеріальну відповідальність за передачу матеріалів Держателя третім особам у розмірі до 2000 €.